Επιλέξτε γλώσσα Select language

Ελληνικά
English
WARN

Το πρώτο αυτόματο σύστημα αμφίδρομης επικοινωνίας πεζών-οδηγών σε επικίνδυνα σημεία χωρίς φανάριThe first two-way communication system between pedestrians and drivers at dangerous locations that does not involve traffic lights.

Tο παρόν σχολικό έτος 2017-2018 ο Όμιλος Νεανικής Επιχειρηματικότητας του Κολλεγίου Ψυχικού, στράφηκε στον τομέα της Οδικής Ασφάλειας. Μελετώντας τα θλιβερά στατιστικά στοιχεία για τα τροχαία ατυχήματα στη χώρα μας, αποφασίσαμε να λάβουμε δράση. Το σύστημα αμφίδρομης επικοινωνίας πεζών - οδηγών, αποτελεί έναν «βοηθό» για τις διασταυρώσεις και τις κλειστές στροφές που η ορατότητα είναι περιορισμένη, η διέλευση μεγάλη (πχ. σχολικές μονάδες) και δεν υπάρχει φανάρι να ρυθμίζει την κυκλοφορία.
In the current school year 2017-2018, the Youth Enterpreneurship Club of Psychico College High School, focused its attention on the field of Road Safety. After studying the grim statistical evidence concerning traffic accidents in our country, we decided to take action. This two-way communication system between pedestrians and drivers, is an 'aid' in crossroads and sharp turns, where visibility is limited, transit is increased (e.g. school units) and there is no traffic light.

Γενικές Πληροφορίες

Τρόπος Λειτουργίας

Το σύστημα αυτό προειδοποιεί τόσο τον πεζό για την έλευση οχήματος όσο και τον οδηγό για την διέλευση πεζού, μέσω συστήματος θερμικών καμερών και αισθητήρων που «αντιλαμβάνονται» την κίνηση πεζών ή αυτοκινήτων και ενεργοποιούν μηχανισμούς ειδοποίησης.Through thermal cameras and sensors that 'capture' the movement of pedestrians and vehicles and activate warning mechanisms, this system warns both the pedestriands of oncoming vehicles and the drivers of crossing pedestrians.

WARN

Ο στόχος του προϊόντος μας είναι η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας στο ζήτημα της οδικής ασφάλειας και την έμπρακτη προστασία της ανθρώπινης ζωής. Ειδικότερα, στοχεύουμε στην δημιουργία συνθηκών ασφαλέστερης οδήγησης και ταυτόχρονης προστασίας για τους πεζούς για να περιορίσουμε τον αριθμό των τροχαίων ατυχημάτων.This product aims to sensitize society on the issue of road safety and the protection of human life. Specifically, we aim at creating safer driving conditions and simultaneous protection for pedestrians in order to reduce number of car accidents.

WARN

Το σύνθημα μας: Our company's motto: Watch Ahead React Now

WARN

Σήμα για τους πεζούςSign across the street

Όταν ένα όχημα διέρχεται από προκαθορισμένο σημείο – στο οποίο έχει τοποθετηθεί αισθητήρας – και πλησιάζει σε διάβαση πεζών, προς την οποία δεν υπάρχει οπτική επαφή ανάβει προειδοποιητικό σήμα για τον πεζό.When a vehicle passes through a predetermined point - at which a sensor has been placed - approaching a pedestrian crossing, with no visibility, a warning signal is activated, alarming the pedestrians.

WARN

ΕξαρτήματαComponents

- 2 Θερμικές κάμερες / Αισθητήρες
- Ηχοφωτεινή σηματοδότηση
- Διάβαση με led για τους πεζούς
- 2 Thermal cameras / Sensors
- Visual and auditory warning mechanisms
- LED-lit pedestrian crossing

WARN

Φωτεινός σηματοδότης για τους οδηγούςLights for the driver

Αντίστοιχα ανάβει προειδοποιητικό σήμα για τον οδηγό, όταν πεζός διασχίζει την διάβαση.Correspondingly, a warning light for the driver activates when pedestrians pass through the crossing.

Timeline

23 - 24 Μαρτίου 201823 - 24 March 2018

Πανηγύρι 2018: Περίπτερο WARNHAEF "Panygiri" fair: WARN exhibition

Όμιλος Νεανικής Επιχειρηματικότητας Λυκείου Κολλεγίου ΨυχικούPsychico College Youth Entrepreneurship Club

24 Μαρτίου 201824 March 2018

Πανηγύρι 2018: Εκδήλωση του Ομίλου Νεανικής Επιχειρηματικότητας Λυκείου Κολλεγίου Ψυχικού αφιερωμένη στην Οδική ΑσφάλειαPresentation by the Psychico College Youth Entrepreneurship Club on Road Safety

17 Απριλίου 201817 April 2018

ΣΕΝ/JA Greece: Εμπορική Έκθεση της ΑθήναςSEN/JA Greece: Athens Trade Fair

H WARN τιμήθηκε με το Βραβείο πιο Καινοτόμου ΠροϊόντοςWARN was awarded Most Innovative Product

McArthur Glen
Korres
Marmaridis
Coral